หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA)
ก่อนหน้านี้คือหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(EICC)
ซึ่งได้กําหนดมาตรฐานขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการทํางานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หรืออุตสาหกรรมอื่นที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบหลัก
รวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อพนักงาน
พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ
วิธีการดําเนินธุรกิจแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม และมีจริยธรรม

 


สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Mobile : 086-3228834, 081-7127568

Email : [email protected]

Line ID : mkt.qsg

 


 


สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Mobile : 086-3228834, 081-7127568

Email : [email protected]

Line ID : mkt.qsg

 


 สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Mobile : 086-3228834, 081-7127568

Email : [email protected]

Line ID : mkt.qsg

ขอใบเสนอราคา