บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

BRCGS Food Issue 9 : WOW ข้อกำหนดที่ 1 (EP2)

ความ Wow ของ BRCGS Food Issue 9 ไม่ได้มีแค่นี้! เพราะยังมีข้อกำหนดที่ 1 Senior management...

BRCGS Food Issue 9 : WOW ข้อกำหนดที่ 1 (EP1)

เจาะลึกเรื่อง WOW WOW ของข้อกำหนด BRCGS Food Issue 9 ในข้อกำหนดที่ 1 Senior management...

กฎหมายใหม่สำหรับเครื่องจักรใหม่ พ.ศ.2564

ไม่ว่าจะที่ไหนๆ ธุรกิจ องค์กร อุตสาหกรรมก็ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นๆ อยู่แล้ว แต่จะยึด...

กฎหมายใหม่ในการบริการจัดการ ในสถานประกอบการ ปี 2565

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ...

BRCGS คืออะไร?

BRC เป็นมาตรฐานที่ย้ำเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร โดยได้รับการพัฒนาโดยผู้ค้าปลีกและก็ผู้จัดหา...

มาตรฐาน BRCGS Food Safety Issue 9 ที่หลายคนยังไม่รู้!

BRCGS ได้มีการออกมาตรฐาน BRCGS Food Issue 9 ฉบับร่าง เมื่อธันวาคม 2021 และจะมีการประกาศ ฉบับ...

มอก. พลาสติก 655 / 2493

สิ่งที่อุตสาหกรรมไม่ควรละเลย!! ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่...

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 435

ไม่รู้ไม่ได้!! เพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่อุตสาหกรรมที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องรู้!! ประกาศกระทรวงสาธารณสุข...

THE IRIS STANDARD

เพราะองค์กรแต่ละแห่งมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเพื่อให้องค์กรและธุรกิจได้เติบโต จึงต้องมีระบบ...