บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

มอก. พลาสติก 655 / 2493

สิ่งที่อุตสาหกรรมไม่ควรละเลย!! ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่...

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 435

ไม่รู้ไม่ได้!! เพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่อุตสาหกรรมที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องรู้!! ประกาศกระทรวงสาธารณสุข...

THE IRIS STANDARD

เพราะองค์กรแต่ละแห่งมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเพื่อให้องค์กรและธุรกิจได้เติบโต จึงต้องมีระบบ...

มารู้จักมาตรฐาน RBA

เจ้าของกิจการธุรกิจต้องมี!! ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบด้วย...

ความเป็นมาของ RBA

ธุรกิจอุตสาหกรรมต้องรู้ไว้!! หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ที่ช่วยสร้างมาตรฐานและยึดหลัก...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR GDP

องค์กรไหนที่ทำธุรกิจด้านยาเพื่อรักษาโรคต้องระวัง!! ถ้าไม่อยากปัดตกอยู่ท้ายแถว เพราะข้อบกพร่องจาก GDP...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR GMP Plus

ถ้าไม่อยากให้ธุรกิจของคุณหลุด มาตรฐาน GMP+ ไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น บอกเลยถ้าหลุดมาเพียงข้อเดียว...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR BRCGS Packaging

บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ใครว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าไม่อยากให้ธุรกิจของคุณดูด้อยคุณภาพมาแลกกับความเสีย...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR GHPs/HACCP

ถ้าคุณประกอบกิจการธุรกิจด้านอาหารต้องระวังสิ่งเหล่านี้หากอยากเหนือคู่แข่งตลอดกาล ด้วยมาตรฐาน...