บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR BRCGS Packaging

บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ใครว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าไม่อยากให้ธุรกิจของคุณดูด้อยคุณภาพมาแลกกับความเสีย...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR GHPs/HACCP

ถ้าคุณประกอบกิจการธุรกิจด้านอาหารต้องระวังสิ่งเหล่านี้หากอยากเหนือคู่แข่งตลอดกาล ด้วยมาตรฐาน...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR ISO22000

ใครๆ ก็ใส่เรื่องอาหารและการบริโภค จะดีกว่าไหม? ถ้าสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้ลูกค้า สร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจ...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR ISO45001

หากพบข้อบกพร่องในโรงงานหรือธุรกิจของคุณ คุณจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก! ควรมีมาตรฐาน...

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ก็คือ

ปัญหาโลกแตกสำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้นจัดทำระบบการจัดการไม่ว่าจะเป็น ระบบการจัดการด้าน...

ระบบ ISO 9001 มีอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบ

เพราะระบบ ISO 9001 เราเชื่อว่าเป็นระบบที่จะเข้ามาพัฒนาองค์กรให้มีระดับ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งข้อกำหนดของ...

Product Fraud VS Product Defence ต่างยังไง

ความหมายที่คล้ายกัน แต่การสื่อสารแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แยกออกได้ไม่ยาก Product fraud กลโกงอาหาร...

เตือนภัยอาหารรอบตัวอาจมีสารอันตราย

ไปดูกันว่าของกินรอบตัวเรา มีอะไรที่ก่อนจะบริโภค ต้องระวังเรื่องสารอันตรายที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพบ้าง...

9 เทคนิค การตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหาร

การผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ซึ่ง...