บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

ผลิตภัณฑ์ปลอม (Product fraud)

สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคด้วยหลักการรู้กลป้องกันผลิตภัณฑ์ปลอม (Product fraud)...

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ มีแล้วดีอย่างไร

เพราะธุรกิจไม่สามารถประเมินค่าได้จึงจำเป็นที่จะต้องเช็กสุขภาพธุรกิจของตัวเองเสมอมีปัญหาเมื่อไหร่อย่างน้อย...

PDPA เตรียมตัวอย่างไรดี

คงไม่มีใครอยากให้ลูกค้าของเรารับสายเบอร์แปลกและสิทธิพิเศษที่ไม่เคยอยากรู้! หากธุรกิจออนไลน์ ที่ต้องเข้าถึง...

HALAL คืออะไร?

มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ดีๆ ก็อยากขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มชาวมุสลิมใช่ไหม แต่จะทำอย่างไรให้พวกเขามั่นใจใน...

มาตรฐาน GMP+ คืออะไร

ทำดีแค่ไหน คิดค้นมานานเท่าไหร่ ถ้าลูกค้าไม่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เพียงเพราะไม่มีมาตรฐาน GMP+ ก็เหมือนตก...

FAMI-QS คืออะไร?

ยกระดับให้ธุรกิจอาหารสัตว์ให้เหนือกว่าคู่แข่งได้แบบง่ายๆ ถ้ามีการรับรองมาตรฐาน FAMI-QS ธุรกิจน่าเชื่อถือ ลูกค้ามั่นใจ...

WCA คืออะไร?

แบรนด์สินค้าและผู้ซื้อระดับนานาชาติเรียกร้องให้มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินสภาพของสถานประกอบการ...

URSA และ Unilever คืออะไร

ประเมินโดยอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดเพิ่มเติมของนโยบายการ...

มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001

มุ่งเน้นให้แรงงานได้รับการยอมรับความทัดเทียม รายได้ที่เหมาะสมและและปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็น...