บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.72 อาคารผลิต : การออกแบบ เพื่อลดการปนเปื้อน / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

สงสัยกันไหมครับว่าทำไหมโรงงานผลิตอาหารนั้นต้องวางแผนผังโรงงาน...

QSG Content ep.70 อุณหภูมิกับคุณภาพสินค้า / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง อุณหภูมิที่มีผลต่อสินค้า...

QSG Content ep.69 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

ถ้าจะพูดกันถึงเรื่อง Hazard Analysis Critical Control Point ...