บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.23 ระยะปลอดภัย

ในบางโรงงานที่มีการใช้วัตถุดิบต่างๆมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานั้น...

QSG Content ep.19 แตกต่างกันอย่างไร

ระบบที่โรงงานอาหารมีเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆควรมีระบบอะไร แตกต่างกัน...

QSG Content ep.16 การเปลี่ยนแปลง (Change)

ทุกวันนี้โลกหมุนเปลี่ยนแปลงกันไปทุกนาที ทำให้เราต้องถึงเวลาที่จะต้อง...

QSG Content ep.13 น้ำมันปาล์มดิบ

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเกิดจาก ปาล์มร่วง ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร....

QSG Content ep.11 ข้อดี ข้อเสีย ของการทำงานล่วงเวลา

เรื่องค่าจ้างสำหรับการทำงานในวันหยุด “ค่าทำงานในวันหยุด “ ค่าจ้างสำหรับการทำงานล่วงเวลา ...

QSG Content ep.10 มาตรฐาน HACCP คืออะไร

มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คือระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม...

QSG Content ep.9 การควบคุมเอกสารในระบบ ISO9001

ตามข้อกำหนด ISO9001 แล้วกำหนดให้มีการควบคุมเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารมีเพียงพอและเหมาะสมใน...

QSG Content ep.8 เรียนรู้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลกันเถอะ

ในขณะปฏิบัติงานหากเราคำนึงเรื่องความปลอดภัยก่อนทำงาน ก็จะไม่ได้รับอันตราย ดังเช่นคำขวัญที่ว่า อันตรายถึงชีวิต...

QSG Content ep.6การควบคุมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

จากหลักความปลอดภัยในการทำงานมีการควบคุมความปลอดภัยของแต่ละประเภทการทำงานอยู่ ซึ่งในวันนี้...