บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

มารู้จักมาตรฐาน RBA

เจ้าของกิจการธุรกิจต้องมี!! ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบด้วย...

ความเป็นมาของ RBA

ธุรกิจอุตสาหกรรมต้องรู้ไว้!! หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ที่ช่วยสร้างมาตรฐานและยึดหลัก...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR GDP

องค์กรไหนที่ทำธุรกิจด้านยาเพื่อรักษาโรคต้องระวัง!! ถ้าไม่อยากปัดตกอยู่ท้ายแถว เพราะข้อบกพร่องจาก GDP...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR GMP Plus

ถ้าไม่อยากให้ธุรกิจของคุณหลุด มาตรฐาน GMP+ ไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น บอกเลยถ้าหลุดมาเพียงข้อเดียว...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR BRCGS Packaging

บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ใครว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าไม่อยากให้ธุรกิจของคุณดูด้อยคุณภาพมาแลกกับความเสีย...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR GHPs/HACCP

ถ้าคุณประกอบกิจการธุรกิจด้านอาหารต้องระวังสิ่งเหล่านี้หากอยากเหนือคู่แข่งตลอดกาล ด้วยมาตรฐาน...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR ISO22000

ใครๆ ก็ใส่เรื่องอาหารและการบริโภค จะดีกว่าไหม? ถ้าสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้ลูกค้า สร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจ...

6 สิ่งที่ต้องระวัง! CAR ISO45001

หากพบข้อบกพร่องในโรงงานหรือธุรกิจของคุณ คุณจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก! ควรมีมาตรฐาน...

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ก็คือ

ปัญหาโลกแตกสำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้นจัดทำระบบการจัดการไม่ว่าจะเป็น ระบบการจัดการด้าน...