บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.44 อันตรายที่เกิดจากเสียง

เสียงที่เป็นอันตราย องค์การอนามัยโลกกำหนดว่า ...

QSG Content ep.42 9 เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารออร์แกนิค

9 เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารออร์แกนิค...

QSG Content ep.41 ประเมินอันตราย

หนึ่งในเอกสารของHACCP...

QSG Content ep.38 QSG Consult - ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชย

วันนี้ขอนำเสนอกฎหมายแรงงานตาม พระราชบัญญัติ...

QSG Content ep.37 การฆ่าเชื้อหลอดทดลอง SWAB Test แบบง่ายๆ By ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

การฆ่าเชื้อหลอดทดลอง SWAB Test แบบง่ายๆ By ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

QSG Content ep.36 แก้ว กระจก และการป้องอันตรายทางกายภาพในอุตสาหกรรม

แก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง การชำรุดแตก หัก ของวัสดุ...

QSG Content ep.35 การจัดการปัญหาภายในองค์กร

วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง ปัญหาภายในองค์กร ...

QSG Content ep.34 สอบกลับเพื่ออะไร

การสอบกลับได้ (Traceability) คือการสอบและติดตามจากทุกกระบวนการตั้งแต่รับ ผลิต จนถึงจัดส่ง...

QSG Content ep.33 ผู้บริหารกับระบบคุณภาพ

วันนี้เราจะมาพูดถึงผู้บริหารกับระบบคุณภาพ (ISO9001:2015) ข้อกำหนด 5.1.1 ว่า...