บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.46 ชั่วโมงการทำงานที่มีคุณค่า

วันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของ ชั่วโมงการทำงาน แล้วมันสำคัญยังไง...

QSG Content ep.45 ISO 14001 คืออะไร หลักการและประโยชน์ของ ISO14001 มีอะไรบ้าง

ISO 14001 คืออะไร หลักการและประโยชน์ของ ISO14001 มีอะไรบ้าง

QSG Content ep.44 อันตรายที่เกิดจากเสียง

เสียงที่เป็นอันตราย องค์การอนามัยโลกกำหนดว่า ...

QSG Content ep.42 9 เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารออร์แกนิค

9 เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารออร์แกนิค...

QSG Content ep.41 ประเมินอันตราย

หนึ่งในเอกสารของHACCP...

QSG Content ep.38 QSG Consult - ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชย

วันนี้ขอนำเสนอกฎหมายแรงงานตาม พระราชบัญญัติ...