บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.35 การจัดการปัญหาภายในองค์กร

วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง ปัญหาภายในองค์กร ...

QSG Content ep.34 สอบกลับเพื่ออะไร

การสอบกลับได้ (Traceability) คือการสอบและติดตามจากทุกกระบวนการตั้งแต่รับ ผลิต จนถึงจัดส่ง...

QSG Content ep.33 ผู้บริหารกับระบบคุณภาพ

วันนี้เราจะมาพูดถึงผู้บริหารกับระบบคุณภาพ (ISO9001:2015) ข้อกำหนด 5.1.1 ว่า...

QSG Content ep.32 การตรวจรับรองผลิตภัณฑ์จากภายนอก

ถ้าหากตรวจรับรองมาตรฐานใดๆที่เกี่ยวข้องกับ Food Safety แล้ว จะรู้ได้อย่างไร...

QSG Content ep.30 ขนาดของไข่ไก่

วันนี้เราจะมาพูดถึงขนาดของไข่ไก่ กันนะครับ เบื้องต้นเราคงรู้จักแค่เบอร์ 0,1,2,3,4,5 กัน...

QSG Content ep.27 ความแตกต่างของภาษา

เรื่องราวครั้งนี้ต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปประเทศลาว ณ บริษัทแห่งหนึ่ง...

QSG Content ep.25 QSG Content ep.24 ขนส่งกับระบบคุณภาพ

ในปัจจุบันรถขนส่งนั้นมีหลากหลายรูปแบบทำให้เกิดการแข่งขั้น และอัตราต่อ...

QSG Content ep.23 ระยะปลอดภัย

ในบางโรงงานที่มีการใช้วัตถุดิบต่างๆมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานั้น...

QSG Content ep.19 แตกต่างกันอย่างไร

ระบบที่โรงงานอาหารมีเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆควรมีระบบอะไร แตกต่างกัน...