บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

Content ep.315 เคล็ดลับ วิธีเจาะกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ลูกค้าที่มาเป็นคู่ลูกค้าที่มากันสองคนหรือเป็นคู่รัก มักจะต้องการใช้เวลาด้วยกันมากกว่า ดังนั้น...

Content ep.313 5 ความผิดพลาดเดิมๆ ที่มักเกิดกับนักการตลาด / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

นักการตลาดนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นคนสำคัญในการกำหนดอนาคตของธุรกิจว่าจะสามารถทำให้สินค้าหรือ...

Content ep.312 อย. มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอะไรบ้าง / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

มีหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ...

Content ep.311 5 เทรนด์ที่จะทำให้ธุรกิจคุณรอดตาย / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ผู้ที่ทำธุรกิจทุกคน ควรที่จะนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เสริมใส่เข้าไปในระบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ...

Content ep.305 4 Re-Strategy แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ธุรกิจ Startup เกิดใหม่ที่เป็น Digital Business สรุปออกมาได้เป็น 4 ประเด็นสำคัญที่จะ...

Content ep.288 เทคนิค ปรับ Marketing Mix กู้ธุรกิจแบบติดจรวด new normal / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ขณะนี้แนวโน้มการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น...

Content ep.287 Storymaking สำคัญกว่า Storytelling / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

Storytelling เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำคอนเทนต์หรือการทำโฆษณาเพื่อให้เกิด...

Content ep.286 5 สิ่งที่อาจจะเกิดกับออฟฟิศยุคใหม่ / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ออฟฟิศในฝันของคนรุ่นใหม่ที่เคยเต็มไปด้วยขนมหรือบรรยากาศการตกแต่งที่สวยงาม ที่ในยุคหลัง...