หนึ่งในสาเหตุหลัก ที่ทำให้อาหารเป็นอันตรายต่อการบริโภค ก็คือเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งในวงการอาหารจะเรียกว่า อันตรายทางชีวภาพ

 

- อันตรายทางชีวภาพ (biological hazard) หมายถึง อันตรายในอาหาร (food hazard) ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen)

ก่อให้เกิดโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ (foodborne disease)

 

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวงการอุตสาหกรรมอาหาร เพราะ อันตรายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย ไวรัส นั้นทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

 

จุลินทรีย์นั้น จริง ๆ แล้ว มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตัวมนุษย์เองด้วย จึงทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้จึงอาจปนเปื้อนติดมากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งนั่นหมายถึงตัววัตถุดิบเองด้วย อีกทั้งยังสามารถปนมากับสิ่งแวดล้อมการผลิต รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเอง

 

จุลินทรีย์เหล่านี้สามารถถูกทำลาย หรือลดปริมาณลงได้ โดยการใช้มาตรการควบคุมการผลิตต่าง ๆ เช่น การควบคุมอุณหภูมิ การจัดการควบคุมเวลา และการจัดการสุขลักษณะภายในกระบวนการผลิต เป็นต้น

 

เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคมีหลายชนิด เราจะนำข้อมูลเชื้อจุลินทรย์ต่าง ๆ มานำเสนอและ update เรื่อย ๆ นะครับ
 

 

**************************************************

 

 

สนใจที่ปรึกษาอบรมติดต่อฝ่ายขาย

 

☎️ 096-881-2016 คุณกวาง

 

Line ID: @qsgconsult

 

#ISO9001 #ISO14001 #GMP #GHP #HACCP #BRC #BRCFood #BRC #Sedex #BSCI #GHPs #foodsafety