บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

News & Events

 

ISO 9001/14001/45001/22000 Amendment (Amd) 1:2024

มีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด มีผลให้เริ่มตรวจในทันที หลัง กุมภาพันธ์ 2567 Auditor ออก CAR ได้ถ้าพบว่า...

หลักสูตรอบรม ออก CAR + ตอบ CAR ให้โดนใจ Auditor

หลักสูตรนี้จะเกี่ยวกับการเขียน CAR และตอบ CAR รับมือการ Audit ทั้งภายนอกและ...

หลักสูตรอบรม ข้อกําหนด ISO50001:2018 Energy Management System

ต้นทุนด้านพลังงานแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ นานาประเทศต่างเห็นความสำคัญ...