บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

News & Events

 

Sedex Members Ethical Trade Audit บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962

SEDEX Members Ethical Trade Audit หรือ SMETA เป็นระเบียบที่ใช้ในการตรวจประเมินจริยธรรมของ SEDEX ซึ่งเป็นระเบียบที่รวบรวมแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบจริยธรรมขององค์กร เปรียบเสมือนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงจริยธรรมของซัพพลายเออร์

อบรมเจาะลึก BRCS Packaging กับบริษัท Berli Dynaplast

อบรมเจาะลึก BRCS Packaging กับบริษัท Berli Dynaplast ยกระดับมาตรฐานบริษัทสู่ระดับโลก ระดับมาตรฐานที่เรียกว่าโหดหินสุด ๆ ในบรรดามาตรฐานต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับในทวีปยุโรป

Sedex Gap Analysis ให้บริษัท Solana Smart Lighting

หาความแตกต่างของระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันขององค์กรกับข้อกำหนดของมาตรฐาน จะได้ทราบว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกเพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน