บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

News & Events

 

อบรมเจาะลึก BRCS Packaging กับบริษัท Berli Dynaplast

อบรมเจาะลึก BRCS Packaging กับบริษัท Berli Dynaplast ยกระดับมาตรฐานบริษัทสู่ระดับโลก ระดับมาตรฐานที่เรียกว่าโหดหินสุด ๆ ในบรรดามาตรฐานต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับในทวีปยุโรป

Sedex Gap Analysis ให้บริษัท Solana Smart Lighting

หาความแตกต่างของระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันขององค์กรกับข้อกำหนดของมาตรฐาน จะได้ทราบว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกเพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

ภาพบรรยากาศการอบรม ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 (Environment Management Systems)

ภาพบรรยากาศการอบรม ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 (Environment Management Systems) โดย คุณ...