บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Customer Service

 

Certification

ดูแลจนผ่านการตรวจสอบได้รับใบรับรอง

Service

ช่วยทำระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกฝนพนักงาน จัดทำเอกสาร จนกระทั้งใด้ใบรับรองระบบมาตรฐาน

Consult

ให้คำปรึกษารวมถึงการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสาระเข้มข้นตรงจุดสามารถประยุกต์ใช้และนำไปต่อยอดได้