บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

News & Events

 

เตรียมก่อนตรวจ BRCGS Food Safety Issue 9 (EP:2)

BRCGS Food Safety Issue 9 ที่อัพเดทเข้ามาในเดือน สิงหาคม 2565 ทาง QSG B ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วย

เตรียมก่อนตรวจ BRCGS Food Safety Issue 9 (EP:1)

BRCGS Food Safety Issue 9 ที่อัพเดทเข้ามาในเดือน สิงหาคม 2565 ทาง QSG B ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วย

ภาพบรรยากาศการตรวจรับรองระบบ Sedex V.6.1

เป็นระเบียบที่ใช้ในการตรวจประเมินจริยธรรมของ SEDEX ซึ่งเป็นระเบียบที่รวบรวม...