บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.92 ISO9001:2015 ข้อกำหนด( 7.1.6) ความรู้องค์กร / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

ในวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา...

QSG Content ep.90 ISO9001:2015 ข้อกำหนด 7.4 การสื่อสาร / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

วันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสาร มีทั้งการสื่อสารภายใน...