บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.90 ISO9001:2015 ข้อกำหนด 7.4 การสื่อสาร / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

วันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสาร มีทั้งการสื่อสารภายใน...

QSG Content ep.88 แก้ไขร่าง พรบ.ยา ฉบับใหม่ / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

จะเห็นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่มีการวิจารณ์...

QSG Content ep.73 ความสำคัญของการกำจัดของเสีย / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ การกำจัดของเสีย...

QSG Content ep.72 อาคารผลิต : การออกแบบ เพื่อลดการปนเปื้อน / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

สงสัยกันไหมครับว่าทำไหมโรงงานผลิตอาหารนั้นต้องวางแผนผังโรงงาน...

QSG Content ep.70 อุณหภูมิกับคุณภาพสินค้า / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง อุณหภูมิที่มีผลต่อสินค้า...