บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.73 ความสำคัญของการกำจัดของเสีย / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ การกำจัดของเสีย...

QSG Content ep.72 อาคารผลิต : การออกแบบ เพื่อลดการปนเปื้อน / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

สงสัยกันไหมครับว่าทำไหมโรงงานผลิตอาหารนั้นต้องวางแผนผังโรงงาน...

QSG Content ep.70 อุณหภูมิกับคุณภาพสินค้า / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง อุณหภูมิที่มีผลต่อสินค้า...