"ขอบเขต / ข้อกำหนดของ SA 8000"

 

By : QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

แหล่งที่มา : http://www.technologymedia.co.th/knowledge/measure_TIS18000.asp