"ISO9001:2015 ข้อกำหนด( 7.1.6) ความรู้องค์กร"

          ในวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา เนื่องจากมีลูกค้าถามถึงบ่อยมาก ว่าข้อกำหนดนี้มันหมายถึงอะไรแล้วมันต้องทำแค่ไหนกันหล่ะ วันนี้เราจะเราพูดถึงกันนะครับ ความรู้องค์กร หรือ knowledge management คือ ความรู้เฉพาะสําหรับองค์กร: ได้มาจาก ประสบการณ์

          เป็นสารสนเทศที่ได้ใช้ และ แบ่งปัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นการเขียนความรู้ที่จําเป็น สําหรับการดําเนินงานกระบวนการและเพื่อให้สอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อาจได้มาจากแหล่งภายใน เช่นจากการทำงานที่ล้มเหลว , ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ หรือประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน นำมาเขียนเพื่อถ่ายทอดให้คนอื่นๆในองค์กรรับทราบถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์นั้น ๆ

          เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีการเขียนความรู้องค์กรโดยอ้างอิงจาก แหล่งความรู้ภายนอก ได้อีกด้วย เช่น ความรู้ที่ได้จากลูกค้า , ข่าวเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือ การประชุมทางวิชาการก็ได้ เป็นต้น เห็นไหมหล่ะครับ การได้มาซึ่งความรู้ภายในองค์กรนั้นมีหลากหลายช่องทาง เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมากมาย เพราะแบบนี้ข้อกำหนดเลยให้เราสามารถถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันกันได้อย่างเต็มที่

 

 By : Consultants : K / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP