"ISO9001:2015 ไม่จำเป็นต้องปริ้นเอกสารอีกต่อไป"

          วันนี้เราจะมาพูดถึง Documented information หรือ เอกสาร ข้อมูลข่าวสาร แล้วมันคือไรหล่ะ หากคุณเคยทำระบบคุณภาพเวอร์ชั่นเก่ามา คุณจะพบว่าแผนกนี้คือ DC (Document control) ผู้ควบคุมเอกสาร ด้วยเวอร์ชั่นใหม่ ไม่จำเป็นต้องปริ้นเอกสารมาแบบเมื่อก่อนในการตรวจมากมายแล้วนะครับ

          เพราะเวอร์ชั่นใหม่นั้น สามารถตรวจผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ ได้ พวกคู่มือปฏิบัติติหรือ บันทึกต่าง ๆ ที่เราบันทึกลงข้อมูล แต่ข้อมูลต้องเป็นข้อมูลจริงและมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือได้ด้วย เนื่องจากโลกเปลี่ยนไปไว ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้น

          จึงทำให้สามารถตรวจผ่านโปรแกรมได้ เช่น SAP , ERP หรือระบบที่เราจ้างเขียนใหม่มาเพื่อองค์กรของเรา แต่เราต้องทำการกำหนดใน คู่มือปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและเชื่อโยง ไปถึงการเขียนข้อมูลนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน  สำหรับบางเอกสารนั้นยังคงต้องบันทึกเป็นกระดาษอยู่เหมือนเดิม เช่น ใบสมัครงาน , ใบบันทึก QC เข้าไปตรวจ อะไรที่เฉพาะก็ยังคงต้องดำรงณ์รักษาให้ข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นจริงที่สุด

          เพราะแบบนี้ตัวเวอร์ชั่นใหม่ ทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลาในแบบก่อนที่ต้องปริ้นมากมาย หอบเอกสารเยอะ ๆมาตรวจอีกต่อไป

 

By : Consultants : K / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP