บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

ข้อมูลพื้นฐาน FSSC22000 V.5.1 ส่งสินค้าเข้ายุโรป EP:5/5

FSSC 22000 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการตรวจสอบประกอบด้วย...

ข้อมูลพื้นฐาน FSSC22000 V.5.1 ส่งสินค้าเข้ายุโรป EP:4/5

FSSC 22000 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการตรวจสอบประกอบด้วย...

ข้อมูลพื้นฐาน FSSC22000 V.5.1 ส่งสินค้าเข้ายุโรป EP:3/5

FSSC 22000 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการตรวจสอบประกอบด้วย...

ข้อมูลพื้นฐาน FSSC22000 V.5.1 ส่งสินค้าเข้ายุโรป EP:2/5

FSSC 22000 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการตรวจสอบประกอบด้วย...

ข้อมูลพื้นฐาน FSSC22000 V.5.1 ส่งสินค้าเข้ายุโรป EP:1/5

ท่านใดที่ต้องการส่งผลิตภัณฑ์อาหารไปขายยังสหภาพยุโรป QSG B ขอแนะนำมาตรฐานที่...

การจัดเก็บวัตถุดิบ คลังสินค้า

การจัดเก็บวัตถุดิบ คลังสินค้า หลักฐานที่เรียกดู: Procedure ควบคุมการจัดเก็บ GENERAL: ดูการ...

GMP To GHPs EP.2 การเปลี่ยนลักษณะการเขียนข้อกำหนดใหม่

จากเดิม ข้อกำหนด GMP เดิมนั้นมีการแบ่งข้อกำหนดเป็น 10 ข้อกำหนดหลักด้วยกัน โดยแต่ละข้อจะระบุ ข้อกำหนดย่อยเป็นอิสระ เช่น 9.1, 10.1

การเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้มีความหมายอย่างไร?

แต่ก่อนนี้ มาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice“M” ย่อมาจากคำว่า “Manufacturing” แปลว่า “การผลิต”ซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้เกิดความสับสน ก็โรงงานเราไม่ได้ผลิต แต่เราทำกระบวนการอย่างอื่น

Covid-19 รอบสองยังทานอาหารทะเลสดได้ไหม?

บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอาหารทะเลในช่วง Covid-19 แผร่ระบาดรอบสองแบบนี้ทานได้แต่เงื่อนไขในการทานของมันคือควรจะเป็นอาหารทะเลที่ปรุงสุก ร้อน และสะอาด