บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

สัญลักษณ์แรก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ : Organic Thailand

ท่านใดที่มีเครื่องหมาย Organic สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และ สามารถเพิ่มช่อง...

Serie ISO EP.8 - ISO50001 คืออะไร

พลังงานที่ได้จากน้ำมัน ถ่านหิน ไฟฟ้า สักวันต้องมีวันหมดไปไม่ช้าก็เร็วหากเพื่อน ๆ ต้องการลดต้น...

Serie ISO EP.7 - ISO13485 คืออะไร

เครื่องมือแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพ ต้อง สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ สามารถใช้ใน...

Serie ISO EP.6 - ISO15378 คืออะไร

หากเพื่อน ๆ ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ได้แก่ ผู้ผลิตยา แล้วล่ะก็ ขออนุญาต แนะนำ ISO15378...

Serie ISO EP.5 - ISO27001 คืออะไร

มาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการ...

Serie ISO EP.4 - ISO22001 คืออะไร

ISO22000 ที่ซึ่งมีชื่อเต็มว่าระบบบริหารความปลอดภัย ของอาหารข้อกำหนดสำหรับทุกองค์กร ในห่วงโซ่...

Serie ISO EP.3 - ISO45001 คืออะไร

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร คุณคงไม่อยากสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญไปจากการเกิดอุบัติเหตุ และคง...

Serie ISO EP.2 - ISO14001 คืออะไร

ISO14001:2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อ...

Serie ISO EP.1 - ISO9001 คืออะไร

ISO9001 คือ ระบบการจัดการคุณภาพมาใช้เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ สำหรับองค์กรที่...