บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

Serie ISO EP.3 - ISO45001 คืออะไร

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร คุณคงไม่อยากสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญไปจากการเกิดอุบัติเหตุ และคง...

Serie ISO EP.2 - ISO14001 คืออะไร

ISO14001:2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อ...

Serie ISO EP.1 - ISO9001 คืออะไร

ISO9001 คือ ระบบการจัดการคุณภาพมาใช้เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ สำหรับองค์กรที่...

ข้อมูลพื้นฐาน FSSC22000 V.5.1 ส่งสินค้าเข้ายุโรป EP:5/5

FSSC 22000 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการตรวจสอบประกอบด้วย...

ข้อมูลพื้นฐาน FSSC22000 V.5.1 ส่งสินค้าเข้ายุโรป EP:4/5

FSSC 22000 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการตรวจสอบประกอบด้วย...

ข้อมูลพื้นฐาน FSSC22000 V.5.1 ส่งสินค้าเข้ายุโรป EP:3/5

FSSC 22000 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการตรวจสอบประกอบด้วย...

ข้อมูลพื้นฐาน FSSC22000 V.5.1 ส่งสินค้าเข้ายุโรป EP:2/5

FSSC 22000 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการตรวจสอบประกอบด้วย...

ข้อมูลพื้นฐาน FSSC22000 V.5.1 ส่งสินค้าเข้ายุโรป EP:1/5

ท่านใดที่ต้องการส่งผลิตภัณฑ์อาหารไปขายยังสหภาพยุโรป QSG B ขอแนะนำมาตรฐานที่...

การจัดเก็บวัตถุดิบ คลังสินค้า

การจัดเก็บวัตถุดิบ คลังสินค้า หลักฐานที่เรียกดู: Procedure ควบคุมการจัดเก็บ GENERAL: ดูการ...