บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

FEFO คืออะไร ต่างจาก FIFO อย่างไร

วันนี้ขอเสนอเรื่อง FEFO คืออะไร ต่างจาก FIFO อย่างไร FEFO (First Expired First Out) คือเทคนิคที่คำนึงถึง “อายุสินค้าเป็นอันดับแรก”

BRCGS Food Safety คืออะไร?

อาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญลำดับต้น ๆ ต่อผู้บริโภค ดังนั้น ห่วงโซ่อุปทานของอาหารจะต้องสร้างความมั่นใจให้...

BRCGS for Packaging Materials

มาตรฐานสากลสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จัดหาวัสดุบรรจุภัณฑ์...

BRC AGENTS AND BROKERS

มาตรฐาน BRC ที่เกี่ยวกับผู้ค้า, ตัวแทน, ผู้นำเข้า/ส่งออกสินค้า ซึ่งจะไม่ใช่ผู้ผลิต มีเฉพาะกิจกรรมใน...

Environmental Management System

ระบบมาตรฐานสำหรับนำไปใช้จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด...

สัญลักษณ์แรก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ : Organic Thailand

ท่านใดที่มีเครื่องหมาย Organic สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และ สามารถเพิ่มช่อง...

Serie ISO EP.8 - ISO50001 คืออะไร

พลังงานที่ได้จากน้ำมัน ถ่านหิน ไฟฟ้า สักวันต้องมีวันหมดไปไม่ช้าก็เร็วหากเพื่อน ๆ ต้องการลดต้น...

Serie ISO EP.7 - ISO13485 คืออะไร

เครื่องมือแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพ ต้อง สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ สามารถใช้ใน...

Serie ISO EP.6 - ISO15378 คืออะไร

หากเพื่อน ๆ ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ได้แก่ ผู้ผลิตยา แล้วล่ะก็ ขออนุญาต แนะนำ ISO15378...