ข้อมูลดี ๆ แบบนี้หาได้ที่นี่ที่เดียวววววววว
ไม่ต้องห่วง QSG B รวบรวมมาให้แล้ว !!!
ข้อมูลที่จะทำให้ สินค้าเกษตรของท่านขายดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน อาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะสินค้า Organic
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

ท่านใดที่มีเครื่องหมาย Organic
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และ
สามารถเพิ่มช่องทางการขาย และเพิ่มยอดขายได้อย่างมากในอนาคต

QSG B Page ความรู้ วันนี้ขอเสนอ
“ฉลากออร์แกนิก แบบ ไทย ๆ แต่ก้าวไปไกลทั่วโลกนะคร้าบ
ได้รับความไว้วางใจจากทั่วประเทศ และประเทศอื่น ๆ

สัญลักษณ์แรก
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์: Organic Thailand ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ – มกอช.
มกอช. ได้ประกาศใช้ตรามาตรฐาน Organic Thailand เมื่อปี พ.ศ. 2555
และถือเป็นตรามาตรฐานของประเทศไทย

หลักการการทำเกษตรอินทรีย์ ให้สามารถได้เครื่องหมายรับรอง
1. เกษตรกรต้องไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ หรือพ่อแม่พันธุ์พืชที่ทำการตัดแต่งพันธุกรรม
2. อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ หรือปุ๋ย ต้องเป็นอาหารที่ได้มาจากธรรมชาติ หรือมีการผลิตขึ้นเองภายในฟาร์ม เช่น ปุ๋ยพืชสด
3. ใช้นกและแมลงในการกำจัดศัตรูพืช ให้เป็นห่วงโซ่อาหาร
4. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และจุลินทรีย์ ในการปรับปรุงดิน
5. เกษตรกรต้องสร้างสิ่งกีดขวาง เพื่อป้องกันสารเคมีจากแปลงข้างเคียงที่จะเข้ามาสู่ฟาร์มเรา
โดยการ ทำคันดินกั้นระหว่างแลง การขุดคูน้ำ และการปลูกพืชเป็นแนวป้องกัน หรือการปลูกพืชเป็นแนว
6. เกษตรกร ต้อง ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในทุกขั้นตอนการผลิต คือ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ
7. ในการเปลี่ยนจากเกษตรธรรมดา มาเป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรต้องมีการเว้นช่วงเวลาที่เรียกว่า ช่วงเวลาปรับเปลี่ยน ซึ่งระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันตามชนิดพืช และชนิดของสัตว์

สัญลักษณ์ที่สอง
มกท. ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM จาก IOAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานนี้

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดย สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM)

ซึ่งได้ริเริ่มจัดตั้ง โครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM
(IFOAM Accreditation Programme) ขึ้นในปี พ.ศ. 2535
เพื่อให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ทั่วโลก

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 สหพันธ์ฯ ได้จัดตั้ง
IOAS (International Organic Accreditation Service) ขึ้น
เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการรับรองระบบงานนี้ ภายใต้กรอบของโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM โดย IOAS
จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในระบบนี้ มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในขอบข่ายเกี่ยวกับ
- การเพาะปลูกพืช
- การเก็บผลผลิตจากป่า และพื้นที่ธรรมชาติ
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- การแปรรูป และจัดการผลผลิต
- ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก มกท. ตามระบบนี้ จะสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของ มกท. ร่วมกับตรา “IFOAM Accredited”
(ต้องใช้ร่วมกันเสมอ)

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ ส่งออก มีหลายประเทศที่ผู้นำเข้าต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานในระบบนี้
เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ที่มา : https://actorganic-cert.or.th/.../service/ifoam-accredit/