บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

Content ep.327 10 เมกะเทรนด์อาหารของโลก / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณความต้องการอาหารของโลกเพิ่มขึ้นทุกปี...

Content ep.326 5 วิธีทำกำไรที่เพิ่มขึ้น / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกธุรกิจต้องดำเนินเพื่อหากำไรเมื่อรายได้ ถูกหัก...

Content ep.325 Chemical Hazard (HA EP:4) / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

อันตรายที่เกิดจากสารเคมี ที่มีอยู่ในธรรมชาติในวัตถุดิบที่ใช้...

Content ep.324 Chemical Hazard (HA EP:3) / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

สารเคมีที่ถูกสังเคราะห์โดยพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์บางชนิด อาจพบอยู่ในพืชหรือสัตว์ก่อน...

Content ep.323 5 สิ่งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป จาก GMP สู่ GHPs (GHPs EP:2) / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ต้องการให้ชื่อของมาตรฐานมีชัดเจน และครอบคลุมอุตสาหกรรมที่สามารถขอ...

Content ep.322 Clostridium botulinum คืออะไร (HA EP:2) / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

สำหรับอันตรายทางชีวภาพตัวแรก Aducate ของเสนอ Clostridium Botulinum ซึ่ง...

Content ep.321 Microbiological Hazard คืออะไร (HA EP:1)/ ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

หนึ่งในสาเหตุหลัก ที่ทำให้อาหารเป็นอันตรายต่อการบริโภค ก็คือเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่ง...

Content ep.320 ถ้าเทียบบรรจุภัณฑ์เหมือนตัวละคร..ท่านจะหยิบชิ้นไหน / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ทุกท่านคงเคยได้ยิน คำพังเพยที่ว่า "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง" บรรจุภัณฑ์...

Content ep.319 5 เหตุผล ต้องทำระบบ GHPs (GHPs EP:1) / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ผู้บริโภค มีสิทธิ์คาดหวังว่า อาหารที่พวกเขากินจะปลอดภัย และเหมาะสำหรับการบริโภค...