บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

มาตรฐาน GHP คืออะไร? ทำไมถึงเปลี่ยนจาก GMP เป็น GHP (อัปเดทปี 2020)

มาตรฐาน GMP เปลี่ยนชื่อเป็น GHP มาพร้อมข้อกำหนดใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องรู้และรีบนำไปประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผ่านการรับรอง และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

Content ep.328 Nudge Theory ทฤษฎีชวนปรับพฤติกรรม / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

การสัมผัสเบาๆ เพื่อให้ได้รับความสนใจและ “ดุน” ไปทีละน้อยในทิศทาง...

Content ep.327 10 เมกะเทรนด์อาหารของโลก / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณความต้องการอาหารของโลกเพิ่มขึ้นทุกปี...

Content ep.326 5 วิธีทำกำไรที่เพิ่มขึ้น / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกธุรกิจต้องดำเนินเพื่อหากำไรเมื่อรายได้ ถูกหัก...

Content ep.325 Chemical Hazard (HA EP:4) / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

อันตรายที่เกิดจากสารเคมี ที่มีอยู่ในธรรมชาติในวัตถุดิบที่ใช้...

Content ep.324 Chemical Hazard (HA EP:3) / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

สารเคมีที่ถูกสังเคราะห์โดยพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์บางชนิด อาจพบอยู่ในพืชหรือสัตว์ก่อน...

Content ep.323 5 สิ่งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป จาก GMP สู่ GHPs (GHPs EP:2) / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ต้องการให้ชื่อของมาตรฐานมีชัดเจน และครอบคลุมอุตสาหกรรมที่สามารถขอ...

Content ep.322 Clostridium botulinum คืออะไร (HA EP:2) / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

สำหรับอันตรายทางชีวภาพตัวแรก Aducate ของเสนอ Clostridium Botulinum ซึ่ง...

Content ep.321 Microbiological Hazard คืออะไร (HA EP:1)/ ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

หนึ่งในสาเหตุหลัก ที่ทำให้อาหารเป็นอันตรายต่อการบริโภค ก็คือเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่ง...