บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

Content ep.239 เล่าเรื่องอย่างไร ให้ลูกค้าเข้าใจ / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

เพราะเราไม่ "เล่าเรื่องให้ลูกค้าเข้าใจ" ก็ไม่ต่างอะไรกับการไม่มีจุดแข็งผู้ที่ทำ...

Content ep.238 ในที่สุด GMP ก็เปลี่ยนสักที!! / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

Disruption รุนแรงแค่ไหนคิดดูแล้วกันขนาดสิ่งที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่าง...

Content ep.233 การอพยพหนีไฟ / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ปัจจุบันเหตุการณ์ไฟไหม้ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยครั้ง โดยมัก...

QSG Content ep.232 ความสำคัญ LOG OUT TAG OUT / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

วันนี้มารู้จัก Log out tag out (LOTO) เป็นระบบที่นำมาใช้ในการควบคุม...

QSG Content ep.231 สารเคมีใกล้ตัว แอมโมเนีย / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

ความปลอดภัยสารเคมีใกล้ตัว แอมโมเนีย เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายสูงต่อสุขภาพเนื่องจาก...

QSG Content ep.230 General GMP ข้อกำหนดที่ 1 / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

General GMP หรือ GMP กฎหมาย ข้อกำหนดที่ 1.สถานที่ตั้งและอาคารผลิต...