บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.190 การกีดกันสิทธิ์พนักงาน / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการกีดกันสิทธิ์ของพนักงานกันนะครับ...

QSG Content ep.189 วันนี้คุณสำรองข้อมูลกันหรือยัง / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการดำรงชีวิตอยู่ไม่น้อย...