บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.161 CAC คืออะไร / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

ในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตภายในองค์กร...

QSG Content ep.160 MOU กับแรงงานต่างด้าว / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

อุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันได้มีการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญ...

QSG Content ep.158 ขั้นตอนการปฏิบัติตน เมื่อต้องทำงานกับความร้อน / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

เนื่องจากปัจจุบันเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความร้อนของอากาศ ที่นับวันยิ่งสูงขึ้นเรื่อย...

QSG Content ep.157 ทรัพย์สินของใคร ของใครก็หวง / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

พูดกันเรื่องสิ่งของ ถ้าเรียกให้สุภาพหรือมุมมองเชิงบริษัท เขามักจะใช้คำว่า "ทรัพย์สิน"...

QSG Content ep.156 งานซ่อมบำรุงกับสิ่งแวดล้อม / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

หากพูดถึงแผนกซ่อมบำรุงกับการจัดการสิ่งแวดล้อม...

QSG Content ep.152 การแยกขยะให้ถูกประเภท / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

การแยกขยะให้มีประสิทธิภาพนั้น ควรเริ่มจากตัวคุณ...

QSG Content ep.148 QSG Content ep.148 แนวป้องกันสารเคมีจากไร่ใกล้เคียง / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

หลายๆท่านที่ทำเกษตรกรรมพืชไร่ บางส่วนในปัจจุบันยังใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช...