บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.180 การบำรุงรักษาอาคารและเครื่องจักร / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

ในวันนี้จะพูดถึงเรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์และสถานที่ กันนะครับ...

QSG Content ep.168 มาตรวจสุขภาพกันเถอะ พร้อมแล้วก็ลุย!! / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

ต้องบอกก่อนเลยว่า ปัจจุบันประชาชนทั่วโลกหันมาสนใจในสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น...

QSG Content ep.165 การหาความเสี่ยงภายในองค์กร / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

จากครั้งที่แล้วเป็นความเสี่ยงภายนอกองค์กรแล้ว...

QSG Content ep.164 การหาความเสี่ยงภายนอกองค์กร / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

ความเสี่ยงนั้นมีหลากหลายมากมายในการประกอบธุรกิจ...

QSG Content ep.161 CAC คืออะไร / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

ในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตภายในองค์กร...

QSG Content ep.160 MOU กับแรงงานต่างด้าว / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

อุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันได้มีการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญ...

QSG Content ep.158 ขั้นตอนการปฏิบัติตน เมื่อต้องทำงานกับความร้อน / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

เนื่องจากปัจจุบันเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความร้อนของอากาศ ที่นับวันยิ่งสูงขึ้นเรื่อย...

QSG Content ep.157 ทรัพย์สินของใคร ของใครก็หวง / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

พูดกันเรื่องสิ่งของ ถ้าเรียกให้สุภาพหรือมุมมองเชิงบริษัท เขามักจะใช้คำว่า "ทรัพย์สิน"...