บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.156 งานซ่อมบำรุงกับสิ่งแวดล้อม / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

หากพูดถึงแผนกซ่อมบำรุงกับการจัดการสิ่งแวดล้อม...

QSG Content ep.152 การแยกขยะให้ถูกประเภท / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

การแยกขยะให้มีประสิทธิภาพนั้น ควรเริ่มจากตัวคุณ...

QSG Content ep.148 QSG Content ep.148 แนวป้องกันสารเคมีจากไร่ใกล้เคียง / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

หลายๆท่านที่ทำเกษตรกรรมพืชไร่ บางส่วนในปัจจุบันยังใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช...

QSG Content ep.147 การวางมาตรการลดความเสี่ยง / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

คุณได้วางแผนถึงการจัดการความเสี่ยงไว้หรือไม่?...

QSG Content ep.146 ลดวันทำงาน ผิดกฎหมายหรือไม่? / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่หนึ่งค่ะ...

QSG Content ep.144 แรงกดดันทั้ง 5 / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

อีกสิ่งที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาในการวางแผนกลยุทธของบริษัท...

QSG Content ep.143 การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่ไม่ชัดเจน / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

เคยไหมกับปัญหาเวลาที่ลูกค้าสั่งสินค้ามาแล้ว ฝ่าย sale รับคำสั่งซื้อไม่ชัดเจน...