บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

HALAL คืออะไร?

มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ดีๆ ก็อยากขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มชาวมุสลิมใช่ไหม แต่จะทำอย่างไรให้พวกเขามั่นใจใน...

มาตรฐาน GMP+ คืออะไร

ทำดีแค่ไหน คิดค้นมานานเท่าไหร่ ถ้าลูกค้าไม่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เพียงเพราะไม่มีมาตรฐาน GMP+ ก็เหมือนตก...

FAMI-QS คืออะไร?

ยกระดับให้ธุรกิจอาหารสัตว์ให้เหนือกว่าคู่แข่งได้แบบง่ายๆ ถ้ามีการรับรองมาตรฐาน FAMI-QS ธุรกิจน่าเชื่อถือ ลูกค้ามั่นใจ...

WCA คืออะไร?

แบรนด์สินค้าและผู้ซื้อระดับนานาชาติเรียกร้องให้มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินสภาพของสถานประกอบการ...

URSA และ Unilever คืออะไร

ประเมินโดยอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดเพิ่มเติมของนโยบายการ...

มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001

มุ่งเน้นให้แรงงานได้รับการยอมรับความทัดเทียม รายได้ที่เหมาะสมและและปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็น...

มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (SA8000)

มาตรฐานงานที่มีคุณค่าซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งรวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนใช้แนวทางระบบ...

amfori BSCI คืออะไร?

ในตลาดโลก ห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนมากขึ้น ตอนนี้มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับบริษัทต่างๆ ในการ...

Sedex และ SMETA คืออะไร ?

SEDEX เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ให้บริการการค้าอย่างมีจริยธรรมชั้นนำของโลกที่ทำงานเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานใน...