บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.130 ความสำคัญของบันทึกคุณภาพ / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

บันทึกคุณภาพหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานขององค์กร...

QSG Content ep.129 การจัดการข้อร้องเรียน / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

เคยไหมกับปัญหาเวลาที่ลูกค้าร้องเรียนนั้น แล้วเราแก้ไม่ได้...

QSG Content ep.126 การจัดทำระบบมาตรฐานดียังไง? / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

ในธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งที่สามารถทำให้ทุกองค์กรอยู่ต่อได้...

QSG Content ep.123 GMP อย. ต่างจาก GMP CODEX อย่างไร? / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

ในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร หรือภาชนะบรรจุ...

QSG Content ep.122 ประโยชน์ของ ISO 17025 / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

การตรวจสอบคุณภาพ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ...

QSG Content ep.121 มีอายุเท่าไหร่ / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าของเรามีอายุการเก็บรักษาอยู่ที่เท่าไหร่...

QSG Content ep.120 Clean room / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

ห้อง Clean room หรือห้องปลอดเชื้อ เป็นบริเวณ...