บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.205 วิธีการนำข้อกำหนดไปประยุกต์ใช้ / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

วันนี้เราจะมาสอนวิธีง่าย ๆ ในการนำข้อกำหนด ไปประยุกต์ใช้...

QSG Content ep.201 การกำหนดขอบข่ายในการขอการรับรอง / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องการจัดทำ ขอบข่ายในการรับรอง...