บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.180 การบำรุงรักษาอาคารและเครื่องจักร / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

ในวันนี้จะพูดถึงเรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์และสถานที่ กันนะครับ...