บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.32 การตรวจรับรองผลิตภัณฑ์จากภายนอก

ถ้าหากตรวจรับรองมาตรฐานใดๆที่เกี่ยวข้องกับ Food Safety แล้ว จะรู้ได้อย่างไร...

QSG Content ep.30 ขนาดของไข่ไก่

วันนี้เราจะมาพูดถึงขนาดของไข่ไก่ กันนะครับ เบื้องต้นเราคงรู้จักแค่เบอร์ 0,1,2,3,4,5 กัน...

QSG Content ep.27 ความแตกต่างของภาษา

เรื่องราวครั้งนี้ต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปประเทศลาว ณ บริษัทแห่งหนึ่ง...

QSG Content ep.25 QSG Content ep.24 ขนส่งกับระบบคุณภาพ

ในปัจจุบันรถขนส่งนั้นมีหลากหลายรูปแบบทำให้เกิดการแข่งขั้น และอัตราต่อ...

QSG Content ep.23 ระยะปลอดภัย

ในบางโรงงานที่มีการใช้วัตถุดิบต่างๆมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานั้น...

QSG Content ep.19 แตกต่างกันอย่างไร

ระบบที่โรงงานอาหารมีเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆควรมีระบบอะไร แตกต่างกัน...

QSG Content ep.16 การเปลี่ยนแปลง (Change)

ทุกวันนี้โลกหมุนเปลี่ยนแปลงกันไปทุกนาที ทำให้เราต้องถึงเวลาที่จะต้อง...

QSG Content ep.13 น้ำมันปาล์มดิบ

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเกิดจาก ปาล์มร่วง ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร....

QSG Content ep.11 ข้อดี ข้อเสีย ของการทำงานล่วงเวลา

เรื่องค่าจ้างสำหรับการทำงานในวันหยุด “ค่าทำงานในวันหยุด “ ค่าจ้างสำหรับการทำงานล่วงเวลา ...