บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.37 การฆ่าเชื้อหลอดทดลอง SWAB Test แบบง่ายๆ By ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

การฆ่าเชื้อหลอดทดลอง SWAB Test แบบง่ายๆ By ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

QSG Content ep.36 แก้ว กระจก และการป้องอันตรายทางกายภาพในอุตสาหกรรม

แก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง การชำรุดแตก หัก ของวัสดุ...

QSG Content ep.35 การจัดการปัญหาภายในองค์กร

วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง ปัญหาภายในองค์กร ...

QSG Content ep.34 สอบกลับเพื่ออะไร

การสอบกลับได้ (Traceability) คือการสอบและติดตามจากทุกกระบวนการตั้งแต่รับ ผลิต จนถึงจัดส่ง...

QSG Content ep.33 ผู้บริหารกับระบบคุณภาพ

วันนี้เราจะมาพูดถึงผู้บริหารกับระบบคุณภาพ (ISO9001:2015) ข้อกำหนด 5.1.1 ว่า...

QSG Content ep.32 การตรวจรับรองผลิตภัณฑ์จากภายนอก

ถ้าหากตรวจรับรองมาตรฐานใดๆที่เกี่ยวข้องกับ Food Safety แล้ว จะรู้ได้อย่างไร...

QSG Content ep.30 ขนาดของไข่ไก่

วันนี้เราจะมาพูดถึงขนาดของไข่ไก่ กันนะครับ เบื้องต้นเราคงรู้จักแค่เบอร์ 0,1,2,3,4,5 กัน...

QSG Content ep.27 ความแตกต่างของภาษา

เรื่องราวครั้งนี้ต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปประเทศลาว ณ บริษัทแห่งหนึ่ง...

QSG Content ep.25 QSG Content ep.24 ขนส่งกับระบบคุณภาพ

ในปัจจุบันรถขนส่งนั้นมีหลากหลายรูปแบบทำให้เกิดการแข่งขั้น และอัตราต่อ...