บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

Content ep.243 Re-skill และ Upskill / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

เศรษฐกิจในปีนี้ไม่ดี ทำให้สถานการณ์โดยรวมสำหรับคนทำงานไม่ดี...

Content ep.242 ทำไม...ต้องมีธุรกิจที่ปรึกษา / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

การทำธุรกิจ ต่อให้เรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์ในวงการ...

Content ep.241 Food Innovation คืออะไร / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจต่อสุขภาพให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย การ...

Content ep.240 Design Thinking คืออะไร / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

Design Thinking คือ “กระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง...

Content ep.239 เล่าเรื่องอย่างไร ให้ลูกค้าเข้าใจ / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

เพราะเราไม่ "เล่าเรื่องให้ลูกค้าเข้าใจ" ก็ไม่ต่างอะไรกับการไม่มีจุดแข็งผู้ที่ทำ...

Content ep.238 ในที่สุด GMP ก็เปลี่ยนสักที!! / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

Disruption รุนแรงแค่ไหนคิดดูแล้วกันขนาดสิ่งที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่าง...

Content ep.233 การอพยพหนีไฟ / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG B Tranform

ปัจจุบันเหตุการณ์ไฟไหม้ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยครั้ง โดยมัก...

QSG Content ep.232 ความสำคัญ LOG OUT TAG OUT / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

วันนี้มารู้จัก Log out tag out (LOTO) เป็นระบบที่นำมาใช้ในการควบคุม...

QSG Content ep.231 สารเคมีใกล้ตัว แอมโมเนีย / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

ความปลอดภัยสารเคมีใกล้ตัว แอมโมเนีย เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายสูงต่อสุขภาพเนื่องจาก...