บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.90 ISO9001:2015 ข้อกำหนด 7.4 การสื่อสาร / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

วันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสาร มีทั้งการสื่อสารภายใน...

QSG Content ep.88 แก้ไขร่าง พรบ.ยา ฉบับใหม่ / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

จะเห็นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่มีการวิจารณ์...