บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.113 ขอบเขต / ข้อกำหนดของ SA 8000 / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

SA 8000 เป็นมาตรฐานใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ประเทศไทย ...

QSG Content ep.112 การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

ในปัจจุบัน เรื่องไม่คาดฝัน มักเกินขึ้นได้เสมอ...

QSG Content ep.110 DCC ( Document Control Clerk ) / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

ในการที่จะทำระบบมาตรฐานต่างๆขึ้นมานั้น...

QSG Content ep.105 การทำความสะอาด สำคัญแค่ไหน / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง การทำความสะอาด สำคัญแค่ไหนกันนะครับ...