บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาด้าน ระบบคุณภาพ

09:30 am – 17:00 am

จันทร์ - เสาร์

 

สอบถามข้อมูล

Content

 

QSG Content ep.123 GMP อย. ต่างจาก GMP CODEX อย่างไร? / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

ในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร หรือภาชนะบรรจุ...

QSG Content ep.122 ประโยชน์ของ ISO 17025 / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

การตรวจสอบคุณภาพ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ...

QSG Content ep.121 มีอายุเท่าไหร่ / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าของเรามีอายุการเก็บรักษาอยู่ที่เท่าไหร่...

QSG Content ep.113 ขอบเขต / ข้อกำหนดของ SA 8000 / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

SA 8000 เป็นมาตรฐานใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ประเทศไทย ...

QSG Content ep.112 การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

ในปัจจุบัน เรื่องไม่คาดฝัน มักเกินขึ้นได้เสมอ...

QSG Content ep.110 DCC ( Document Control Clerk ) / ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult

ในการที่จะทำระบบมาตรฐานต่างๆขึ้นมานั้น...