"งานซ่อมบำรุงกับสิ่งแวดล้อม"

          หากพูดถึงแผนกซ่อมบำรุงกับการจัดการสิ่งแวดล้อมหลายๆคนอาจจะนึกถึงสารเคมีที่นำมาใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ และรถขนส่ง แต่อย่าลืมการกิจกรรมอื่นๆที่จะส่งผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย เช่น ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเจียร์ ,เสียงที่เกิดจากการตัด ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าหากมีการดำเนินกิจกรรมติดต่อกันยาวนานอาจส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ เกิดขึ้นได้

          เพราะฉะนั้นระบบ ISO 14001 เป็นระบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงมีข้อกำหนดให้เราดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมนั้นเอง

 

By : หมูอ้วน / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP