ไม่ว่าจะที่ไหนๆ ธุรกิจ องค์กร อุตสาหกรรมก็ต้องคำนึง
เรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นๆ อยู่แล้ว แต่จะยึด
กฎเดิมๆ ก็ไม่ได้แล้ว และสิ่งที่ต้องรู้กฎหมายเครื่องจักรใหม่
.
สำหรับชื่อใหม่ของกฎกระทรวง คือ
"กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564"
.
- การเปลี่ยนแปลงคำนิยามกำหนดไว้เพิ่มขึ้นมาเป็น 25 คำนิยาม
- เพิ่มหมวดมาตราขึ้นมาเป็น 4 หมวด 121 มาตรา
.
การเปลี่ยนแปลงในหมวดที่ 1
เพิ่มขึ้นมาเป็น 7 ส่วนด้วยกันส่วนที่เพิ่มขึ้นมา คือ
- เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง
- รอก (เดิมเคยมีการรวมอยู่ในหมวด ปั้นจั่น)

 


.
การเปลี่ยนแปลงในหมวดที่ 2 (ปั้นจั่น)
มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ มาตรฐานการให้สัญญาณมือของปั้นจั่น ส่วนอื่นๆ โดยภาพรวมเนื้อหาในหมวดปั้นจั่นเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 


.
การเปลี่ยนแปลงในหมวดที่ 3 (หม้อน้ำ)
ชื่อหมวด เดิมชื่อหมวด “หม้อน้ำ” เปลี่ยนเป็น “หม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนภาชนะรับความดัน และภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน” 
โดยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็มีเกี่ยวกับ
- หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ส่วนที่ 2)
- ภาชนะรับความดัน (ส่วนที่ 3)
- ภาชนะบรรจุก๊าซความดัน (ส่วนที่ 4)

 


.
การเปลี่ยนแปลงในหมวดที่ 4 (การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล)
ในภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระสำคัญไปจากเดิม

 


.
ทั้งหมดนี้ก็กฎหมายใหม่สำหรับเครื่องจักรใหม่ พ.ศ.2564
หากใครอยากให้อุตสาหกรรมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
.
สามารถขอคำแนะนำ ขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติ

พร้อมให้คำปรึกษา อย่างที่ต้องการ
***********************************************
หากต้องการ
ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ
วิทยากรอบรมมืออาชีพ
หรือมีข้อสงสัยสามารถ Inbox สอบถามเข้ามาได้ บริษัทและทีมงานพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความยินดีครับ 


Contact us
สนใจปรึกษาระบบมาตรฐาน
https://qsgb.net/
Phone : 02-297-0090
Mobile : 062-629-7498  คุณกวาง
              096-236-4791 คุณรินเบียร์
Email : [email protected]
Line ID : @qsgbconsult


ระบบที่เรามีความเชี่ยวชาญเป็น
ระบบที่เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษได้แก่
#มอก. #GHPs #HACCP #HALAL #BRCGSFood #BRCGSPackaging #FSSC22000 #ISO9001 #ISO22000 #พลาสติก #อาหาร #GDP #RBA #IRIS