"ทรัพย์สินของใคร ของใครก็หวง"

          พูดกันเรื่องสิ่งของ ถ้าเรียกให้สุภาพหรือมุมมองเชิงบริษัท เขามักจะใช้คำว่า "ทรัพย์สิน" ขึ้นชื่อว่า ทรัพย์สิน นั้น ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีค่าในตัวของสิ่งนั้นๆอยู่เสมอ ไม่ว่าจะมีมูลค่ามากหรือน้อย แต่ทุกคนล้วนได้มาจากการแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น เงิน ทอง หรือของมีค่าใดๆ นำไปแลกเปลื่ยนเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นเป็นของตน เมื่อได้มาแล้วก็ต้องเก็บรักษาให้ดูดี มีมูลค่าอยู่เสมอ

          เหมือนเช่นข้อกำหนดของ ISO9001:2015 ข้อที่8.5.3 ทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือผู้ให้บริการภายนอก ที่ต้องทำการดูแลไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของเราเอง หรือทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลของเรา ให้มีสภาพปกติ ไม่สูญหาย เสียหาย หรือไม่เหมาะสมในการนำไปใช้งาน

          โดยทำการป้องกัน หรือปกป้องก่อนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้นๆด้วย และต้องคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกันกับคนรัก คุณก็อย่าลืมเสียสละเวลาเพื่อคอยใส่ใจ และมอบความรักให้แก่กัน เพื่อรักษาความรักและรอยยิ้มของคนที่คุณรักได้ตลอดไปค่ะ

 

By : หมูอ้วน / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP