ISO มาจากคำว่า International Organization for Standardization 
เป็นมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กรต่าง ๆ เพื่อรับรองระบบการบริหาร และการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละประเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกตัวเลขที่อยู่ด้านหลังคำว่า ISO นั้น หมายถึง จุดมุ่งหมายของ ISO แต่ละระบบซึ่งจะได้อธิบายอย่างละเอียดในแต่ละมาตรฐาน ในโพสนี้

ISO มีข้อดีคือ 
ทำให้ผู้บริโภค มั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึง สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจอีกด้วย

ความลับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะไปสะกิดต่อมอยากรู้ ทำให้คนอื่นที่ไม่รู้ อยากรู้มากแค่ไหน
เราจะมีวิธีการควบคุมความลับให้ยังคงเป็นความลับได้อย่างไร

หากเพื่อน ๆ ต้องการรักษาความลับ ไม่ว่าจะเป็นความลับขององค์กร ความลับของลูกค้า ความลับระหว่างแผนกขององค์กร แล้วล่ะก็ ขออนุญาตแนะนำ ISO27001

มาตรฐาน ISO 27001 คือมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems: ISMS)

มาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัย มาตรฐาน ISO 27001 ได้ระบุแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่จะช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านได้อย่างปลอดภัย

มาตรฐาน ISO 27001 เป็นมาตรฐานสากลเพียงมาตรฐานเดียวที่สามารถตรวจประเมินได้สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

มาตรฐานนี้จะให้การรับรองว่าองค์กรของท่านได้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสำคัญ

ด้วยเหตุนี้การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 จึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรของท่านได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

 

ประโยชน์ของ ISO 27001
การได้รับการรับรองโดยบุคคลที่ 3 ตามมาตรฐาน ISO 27001 ได้รวมประโยชน์ไว้อย่างมากมายทั้งสำหรับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กรของท่าน ด้วยความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และระบบต่างๆ ของท่านที่ได้รับการรับรองโดยบุคคลที่ 3 เป็นสร้างความมั่นใจให้กับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ว่า องค์กรของท่านได้มีการดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กร

นอกจากให้ความอุ่นใจให้กับลูกค้าปัจจุบันของท่านแล้ว ISO 27001 ยังสามารถช่วยท่านในการดึงดูดลูกค้าใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับการรักษาความลับทั่วทั้งองค์กรได้อีกด้วย

นี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะข้อมูลที่สำคัญไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ และฮาร์ดไดรฟ์เท่านั้น แต่มันสามารถถูกเข้าถึง และจดจำได้โดยบุคคล/พนักงานในองค์กรของท่านเองอีกด้วย

การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของท่านได้ ทำให้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างมูลค่าให้กับข้อมูลส่วนตัวของบริษัทของท่าน

 

ใครที่ต้องการมาตรฐาน ISO 27001?
องค์กรที่ถือครองและดูแลข้อมูลที่สำคัญและเป็นความลับ คือ ผู้ที่ควรจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทในภาคอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการเงิน และ IT
จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISMS ดูน้อยลง

 

**********************************************************************
หากต้องการ
1. ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ
2. วิทยากรอบรมมืออาชีพ
หากมีข้อสงสัยสามารถ Inbox สอบถามเข้ามาได้ บริษัทและทีมงานพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความยินดีครับ
 
Contact us
Tel : 098-828-4583 คุณกวาง
 
ระบบที่เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษได้แก่ ✔