ISO มาจากคำว่า International Organization for Standardization 
เป็นมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กรต่าง ๆ เพื่อรับรองระบบการบริหาร และการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละประเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกตัวเลขที่อยู่ด้านหลังคำว่า ISO นั้น หมายถึง จุดมุ่งหมายของ ISO แต่ละระบบซึ่งจะได้อธิบายอย่างละเอียดในแต่ละมาตรฐาน ในโพสนี้

ISO มีข้อดีคือ 
ทำให้ผู้บริโภค มั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึง สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจอีกด้วย

 

พลังงานที่ได้จากน้ำมัน ถ่านหิน ไฟฟ้า สักวันต้องมีวันหมดไปไม่ช้าก็เร็ว
หากเพื่อน ๆ ต้องการลดต้นทุนการผลิตโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด 
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ
แถมยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยขออนุญาตแนะนำ ระบบ ISO50001

มาตรฐาน ISO 50001 EnMS ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแนวทางที่เป็น
ระบบในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้พลังงาน
ด้วยมาตรฐาน ISO 50001 ธุรกิจต่างๆ จะสามารถลดการบริโภคและ
ลดต้นทุนลง ควบคู่ไปกับการลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์พลังงานที่เป็นบุคคลภายนอก
รวมทั้งลดความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน ขั้นตอนดำเนินการของมาตรฐาน ISO 50001 
จะเน้นที่แนวทางปฏิบัติด้านพลังงานที่ยั่งยืน พร้อมข้อกำหนดเพิ่มเติมต่างๆ ซึ่งไม่มีในมาตรฐาน ISO 14001

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐาน ISO 50001


1.ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง
มาตรฐาน ISO 50001 การจัดการพลังงานจะช่วยลดการใช้พลังงานลงโดยผ่านระบบการตรวจติดตามด้านการใช้พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย

2.คุณค่าของแบรนด์
การรับรองมาตรฐาน ISO 50001 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการรับรองถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านพลังงานของท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณอย่างต่อเนื่อง

3.ประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง
ด้วยการตรวจติดตามประสิทธิภาพการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับเกณฑ์เปรียบเทียบของอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณสามารถชี้จุดที่ควรปรับปรุง คุณจึงมั่นใจว่าธุรกิจของคุณจะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว

 

**********************************************************************
หากต้องการ
1. ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ
2. วิทยากรอบรมมืออาชีพ
หากมีข้อสงสัยสามารถ Inbox สอบถามเข้ามาได้ บริษัทและทีมงานพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความยินดีครับ
 
Contact us
Tel : 098-828-4583 คุณกวาง
 
ระบบที่เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษได้แก่ ✔