"ค่าจ้างพื้นฐานเพียงพอต่อการดำรงชีพพื้นฐานหรือไม่"

          วันนี้เราจะมาคุยเรื่อง ค่าจ้างพื้นฐานกันนะครับว่ามันเพียงพอสำหรับพนักงานแล้วหรือยัง เนื่องด้วย มติคณะกรรมการค่าจ้าง สรุปผลปรับค่าจ้างปี 2561 แบ่งเป็น 7 ระดับ ต่ำสุด 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 308 บาท สูงสุดภูเก็ต ชลบุรี ระยอง 330 บาท ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ 325 บาท

          กระทรวงแรงงาน สรุปผลรายงานรัฐมนตรีแรงงาน จากนั้นเสนอ ครม.พิจารณาก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ในเรื่องของค่าจ้างใหม่ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงหล่ะว่าค่าจ้างที่ได้ต่อวันนี้มันเพียงพอต่อพนักงานของเราแล้ว

          เพราะฉะนั้น องค์กรที่ทำระบบด้านแรงงาน ควรพิจารณาการจัดทำ Basic Need Wage หรือ การคำนวณค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพื่อการดำรงชีพ ของพนักงาน ที่ต้องนำ พวก ค่าอาหารต่อวัน,ค่าเดินทางต่อวัน,ค่าเช่า/ผ่อนบ้านต่อวัน,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ , เงินออม 10% ของรายได้ และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้นมาคิดเป็นต่อวันว่าเพียงพอต่อพนักงานแล้วหรือยังในการดำรงชีพ ถ้าหากคำนวณค่าเฉลี่ยพนักงานแล้วไม่เพียงพอ บริษัทอาจจะต้องพิจารณาเรื่องค่าแรงเพื่อให้สอดคล้องต่อการดำรงชีพของพนักงานในบริษัท


By : Consultants : K / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP