"การทำความสะอาด สำคัญแค่ไหน"

          วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง การทำความสะอาด สำคัญแค่ไหนกันนะครับ แล้วทำไมเราต้องทำหล่ะ เพราะความสะอาด อาจเป็นบ่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ และส่งผลกระทบไปต่อผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าของเราได้เลยนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับ

          อย่างแรกควรมีการดูแลซ่อมแซมรักษาสถานที่ประกอบการและเครื่องมือไว้ในสภาพที่จะเอื้ออำนวยต่อวิธีการปฏิบัติด้านสุขลักษณะอนามัยทั้งหมด มีการป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร เช่น จากเศษโลหะ ชิ้นส่วนของพลาสติก ดิน ทราย และสารเคมี  การทำความสะอาดมีแผนการทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมด ทำการกำหนดความถี่การทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ผลิตทั้งหมด

          โดยต้องมีวิธีการทำความสะอาดแต่ละพื้นที่/อุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆให้ชัดเจน ควรขจัดเศษอาหารและสิ่งสกปรกที่อาจจะเป็นแหล่งของการปนเปื้อน มีวิธีการและวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการอาหาร หลังการทำความสะอาดอาจจำเป็นต้องฆ่าเชื้อ  ควรมีการปฏิบัติต่อสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดและใช้ด้วยความระมัดระวังตามคำแนะนำของผู้ผลิต และ ณ ที่จำเป็น เก็บแยกจากอาหาร และต้องมีการเก็บในภาชนะที่มีการชี้บ่งไว้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการปนเปื้อนอาหาร และยังทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าจากเราด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้อ่านทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ

 

By : Consultants : K / QSG Consult - ที่ปรึกษาระบบคุณภาพBRC Food,ISO,GMP