GHPs: EP1
5 เหตุผล ที่ผู้ผลิตอาหาร ต้องทำระบบ GHPs (Good Hygiene Practices) 

(New Codex GMP/HACCP Version 5)

1. ผู้บริโภค มีสิทธิ์คาดหวังว่า อาหารที่พวกเขากินจะปลอดภัย และเหมาะสำหรับการบริโภค การเจ็บป่วยจากอาหาร และการบาดเจ็บจากอาหาร อาจรุนแรง หรือ ถึงขั้นเสียชีวิต หรือ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ในระยะยาว 
นอกจากนี้ การระบาดของโรคที่เกิดจากอาหาร สามารถ ทำลายการค้า และ การท่องเที่ยว การ เน่าเสียของอาหาร 
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย คุกคามความมั่นคงด้านอาหาร และ อาจส่งผลเสียต่อการค้า และ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

2. การค้าอาหารระหว่างประเทศ และอัตราของนักท่องเที่ยวกำลังเพิ่มขึ้น นำมาซึ่งประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังทำให้การแพร่กระจายของความเจ็บป่วยทั่วโลกง่ายขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นิสัยการกิน ในหลายประเทศ และ การผลิต อาหารใหม่ การ เตรียมการเก็บรักษา และ เทคนิค การกระจาย ได้ พัฒนาขึ้น เพื่อสะท้อนถึงสิ่งนี้ 
ดังนั้นการปฏิบัติด้านสุขอนามัยอาหารที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญต่อการหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านสุขภาพของมนุษย์ และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บจากอาหาร และการเน่าเสียของอาหาร 
ทุกคนรวมถึง ผู้ผลิตหลัก ผู้นำเข้าผู้ผลิต และ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการคลังสินค้า โลจิสติกอาหาร ผู้จัดการอาหาร ผู้ค้าปลีก และ ผู้บริโภค มีความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการบริโภค
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร Food Business Operators (FBO) ควรตระหนัก และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่พวกเขาผลิตขนส่งจัดเก็บ และขาย และมาตรการที่จำเป็นในการควบคุมอันตรายเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพวกเขาเพื่อให้อาหารเข้าถึงผู้บริโภคปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการรับประทาน

3. สอดคล้องกับการสร้างธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน Food Business Sustainable ตามหลักการของ กุญแจ 5 ดอก ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แก่
- Keep clean รักษาความสะอาด
- separate raw and cooked แยกวัตถุดิบ และอาหารที่ปรุงสุก
- cook thoroughly ปรุงอาหารอย่างทั่วถึง
- keep food at safe temperatures เก็บอาหารในอุณหภูมิที่ปลอดภัย และ
- use safe water and raw materials ใช้น้ำ และวัตถุดิบที่ปลอดภัย

4. ผู้ผลิตอาหาร จำเป็นต้อง เข้าใจ ถึง ผลที่จะเกิดจากอันตราย เหล่านี้
ต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
Good Hygiene Practices (GHPs) เป็นรากฐานของการควบคุมอันตรายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพวกเขาสำหรับ FBOs ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน GHPs จะสามารจัดการกับความปลอดภัยของอาหารได้อย่างเพียงพอ

5. เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัท และความปลอดภัยของผู้บริโภค 
บางสถานการณ์ การดำเนินงานของ GHPs อาจไม่เพียงพอ ที่จะรับประกันความปลอดภัยอาหาร 

เนื่องจากความซับซ้อนของการดำเนินงานด้านอาหาร และ / หรือ อันตรายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี (เช่น การยืดอายุการเก็บรักษาผ่านการบรรจุในบรรยากาศที่ปรับเปลี่ยน extending shelf-life through modified atmosphere packaging) หรือ การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ) 

ในกรณีดังกล่าว เมื่อมีการระบุอันตราย ที่สำคัญผ่านการวิเคราะห์ความเป็นอันตรายที่ไม่ได้ควบคุมโดย GHPs ควรพิจารณาประยุกต์ใช้ HACCP ควบคู่กันไปด้วย

 

 

**************************************************


สนใจที่ปรึกษาอบรมติดต่อฝ่ายขาย

☎️ 096-881-2016 คุณกวาง

Line ID: @qsgconsult

#ISO9001 #ISO14001 #GMP #GHP #HACCP #BRC #BRCFood #BRC #Sedex #BSCI #GHPs #foodsafety