"ไขมัน(ทรานส์)ตัวร้าย"

          ไขมันที่นำมาประกอบอาหารนั้นมีหลายแบบ แหล่งที่มาก็หลากหลายเช่นกัน จะมีอีกชนิดหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย เพราะไขมันตัวนี้มีราคาถูก สามารถเก็บไว้ได้นานแม้เก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนสภาพหรือไม่เหม็นหืน ไม่เป็นไข ทั้งยังเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารอีกด้วย

          ซึ่งมีวิธีในการทำคือ นำไฮโดรเจนเติมเข้าไปในไขมันพืชบางส่วน ให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลว ให้เป็นกึ่งแข็ง ตัวอย่างเช่น เนยเทียม (มาการีน), ครีมเทียม, วิปปิ้งครีม หรือน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารฟาสต์ฟู๊ดนั้นเอง ซึ่งจะเรียกไขมันตัวร้ายนี้ว่า “ไขมันทรานส์ (Tran fat)” นั่นเอง

          ไขมันทรานส์นี้ ร้ายต่อสุขภาพของเราอย่างไรนั้น คือ เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะเพิ่มไขมันร้าย (LDL) และไปลดไขมันดี (HDL) ส่งผลที่ตามมาคือ ไปเพิ่มคอเรสเตอรอลในเลือด ทำให้คนที่บริโภคเข้าไปนั้นมีน้ำหนักตัวและไขมันส่วนเกินเพิ่มมากขึ้น หากสะสมต่อไปจะทำให้เกิดโรคต่างๆอีก เช่น เบาหวาน, ไขมันอุดตันในเส้นเลือด, ความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆ อีกมากมาย

          โทษมากมายอย่างนี้เองจึงทำให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย อาหารที่มีส่วนประกอบ หรือใช้น้ำมัน กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

By,, Namsalil  ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult