การจัดทำระบบคุณภาพหรือด้านแรงงานนั้น จะต้องทำการสื่อสารแด่Sub-Contract , ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ แล้วการสื่อสารนี้ต้องสื่อสารอะไรบ้างหละ เช่น

          เราต้องนำนโยบายด้านคุณภาพ(9001) หรือ ด้านสิ่งแวดล้อม(14001) แม้กระทั่งระบบแรงงานก็ต้องนำนโบบายหรือข้อกำหนดที่องค์กรได้ทำนั้น สื่อสารไปแก่ บริษัทหรือคู่ค้าเพื่อให้เขาได้ทราบว่าองค์กรเรานั้นได้จัดทำระบบต่าง ๆ อยู่เพื่อให้เขารู้และรับทราบถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เราทำเพื่อร่วมกันพัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้มีการทำระบบสอดคล้องไปด้วยกันทั้งระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์กรที่มีส่วนได้ส่วยเสียของเรา และยังช่วยพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

By  Consultants : K ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน QSG Consult