ไม่รู้ไม่ได้!! เพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่อุตสาหกรรม
ที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องรู้!! ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 435 พ.ศ. 2565 และจะมีผลบังคับตามประกาศ

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยประกาศเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565โดยประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้กำหนดให้ พลาสติกที่สามารถบรรจุอาหารที่จำหน่ายภายในประเทศไทยนั้น ต้องเป็นพลาสติก 13 รายการนี้เท่านั้น 

ซึ่งจะแบ่งเป็นอาหารทั่วไป 12 รายการ ยกตัวอย่างเช่น 
1. พอลีไวนิลคลอไรด์ (polyvinyl chloride) 
2. พอลิเอทิลีน (polyethylene) 
3. พอลิพรอพิลีน (polypropylene) 
4. พอลิสไตรีน (polystyrene) 
5. พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ (polyvinylidene chloride) เป็นต้น
และรายการอื่นๆ อีก 7 รายการตามประกาศกระทรวงฯ

และหากเป็นพลาสติกที่ใช้ บรรจุนม หรือ ผลิตภัณฑ์นม 
ต้องเป็นพลาสติกชนิด ดังต่อไปนี้ เท่านั้น


1. พอลิเอทิลีน (polyethylene) 
2. เอทิลีน1-แอลคีน โคพอลิเมอร์ไรซด์เรชิน (ethylene 1-alkene copolymerized resin)
3. พอลิพรอพิลีน (polypropylene) 
4. พอลิสไตรีน (polystyrene) 
5. พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate)อีกเรื่องที่สำคัญของประกาศเป็นเรื่องของ 
การกำหนดมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก 
ที่สามารถนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้บรรจุอาหารได้ 
คือ สามารถใช้วัสดุรีไซเคิลได้ตามที่ประกาศกำหนดนั่นเองข้อห้ามที่สำคัญที่ไม่ควรนำมาใช้ในการบรรจุเป็นภาชนะ
1. ห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่เคยใช้บรรจุหรือหุ้มห่อปุ๋ย วัตถุมีพิษ หรือ
วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นภาชนะบรรจุอาหาร
2. ห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ทำขึ้น เพื่อใช้บรรจุสิ่งของอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหาร หรือมีรูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของอาหารที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั้น เป็นภาชนะบรรจุอาหารทั้งหมดนี้ก็เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 435 พ.ศ. 2565 
ในการใช้พลาสติกในการบรรจุสำหรับอุตสาหกรรมที่ทุกอุตสาหกรรมต้องรู้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

เพราะหากขาดความรับผิดชอบในข้อนี้ไปก็อาจทำให้
เกิดความเสียหายตามกับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ
ปรึกษาเรา QSG B พร้อมให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่มาตรฐาน

สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ
***********************************************
QSG B ในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจระบบมาตรฐานมาแล้วมากมาย มากกว่า 18 ปี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คำปรึกษา วางระบบ ยกระดับธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

 

***********************************************


-หากต้องการ
- ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ
- วิทยากรอบรมมืออาชีพ
- หรือมีข้อสงสัยสามารถ Inbox สอบถามเข้ามาได้ บริษัทและทีมงานพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความยินดีครับ 

 

Contact us
สนใจปรึกษาระบบมาตรฐาน
https://qsgb.net/
Phone : 02-297-0090
Mobile : 096-881-2016 (คุณกวาง)
              086-322-8834 (คุณรินเบียร์)
Email : [email protected]
Line ID : @qsgbconsult


ระบบที่เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษได้แก่ #GHPs #HACCP #HALAL #BRCGSFood #BRCGSPackaging #BRCGS #FSSC22000 #ISO9001 #ISO14001 #ISO22000 #ISO45001 #ISO50001 #ISO15378 #ISO13485 #SEDEX #BSCI #SA8000 #SMETA