มาตรฐาน IFS
มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ คือ มาตรฐานสำหรับการผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งถูกประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยผู้ค้าปลีกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (HDE - Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V., Germany) และผู้ค้าปลีก-ค้าส่งแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (FCD & Federation des entreprises du Cmmerceet de la Distribution, France) เป็นมาตรฐานสมัครใจ ซึ่งไม่มีผลทางกฏหมาย แต่เป็นข้อกำหนดที่ห้างค้าปลีกในเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหภาพยุโรปบางประเทศกำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารต้องทำก่อนส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายสอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Mobile : 081-9893239

Email : [email protected]

Line ID : @qsgbconsult

ขอใบเสนอราคา