ทางบริษัท คิวเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก CK Dispenser Co.,Ltd. เข้าดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Inhouse Training) ในวันที่ 26/07/2017 โดยวิทยากร คุณปิ่นนภา พิมพ์สินธ์