ทางบริษัท คิวเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ดำรงวนิช จำกัด เข้าดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตร ข้อกำหนด ISO9001:2015 (Inhouse Training) ในวันที่ 19/09/2017 โดยวิทยากร คุณปิ่นนภา พิมพ์สินธ์