ทุกท่านให้ความสนใจ และตั้งใจกันอย่างมาก ทุกคนตั้งใจ และตั้งคำถามในจุดที่สงสัย ทุกคำถามที่ถามล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ กับทั้งผู้ถูกอบรม และบริษัท
.
ถึง BRCS จะยากแค่ไหนเราก็พร้อมพาทุกท่านก้าวข้ามมันไปได้อย่างมั่นใจ