ทางบริษัท คิวเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท กาญจนา เฟรช พอร์ค จำกัด หลักสูตรอบรม  ISO 22000 : 2005    Requirements  and Internal Auditor 2 วัน