enlightenedPublic Training Online กับ Aducate เปิดหลักสูตรใหม่ [ทักษะผู้นำยุคใหม่ New Leader Ship] ลักษณะของผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่ - คนสั่ง - กำกับ - ควบคุม แต่..... เป็นคน ดึงศักยภาพ ของพนักงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : https://shorturl.asia/9oAQJ
รายละเอียดหลักสูตร : https://shorturl.asia/aXABe

วันที่ 20 เมษายน 2566
เวลา 9.00 - 16.00 น. 6 ชั่วโมงเต็ม
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
- หัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนก
- ผู้ที่จะเป็นหัวหน้างานในอนาคต
- ฝ่ายบริหารในองค์กร

ราคาพิเศษ จากปกติ 25,000.-
1,990.-/1ท่าน 1 Cert.
3,990.-/3 ท่าน 3Cert.
5,990.-/ไม่จำกัดจำนวน *จำกัดใบ Cert.5 ใบ
ฟรี!! เอกสารประกอบการอบรม *รับจำนวนจำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- Leadership Mindset ทัศนคติของผู้นำยุคใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจ
- Leadership Model โมเดลผู้นำยุคใหม่ ที่จะดึงทีมงานเก่ง ๆ เข้ามาในองค์กร
- Team Culture หลักการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และขวัญกำลังใจให้ทีม
- Secret of Leadership เคล็ดลับการเป็นผู้นำ ที่ครองใจทีมงานได้
- Team Collaboration ทักษะการประสานงานกับทีมที่มีหลายระดับ
- Mentor in Action ทักษะการเป็นเมนทอร์ ปั้นทีมให้เติบโต

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี
2. รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานให้ออกมาได้สูงสุด
3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ให้ประสานงานได้อย่างราบลื่น
5. สร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Phone : 02-297-0090
Mobile : 062-629-7498 คุณกวาง
096-236-4791 คุณรินเบียร์
Email : [email protected]
Line ID : @qsgbconsult
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด