ปกป้องสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่าไร ? ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย จะมั่นใจได้อย่างไรว่าสินค้าที่ผู้บริโภคได้รับไม่มีการปนเปื้อนหรือสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนเข้ามาในระหว่างการผลิต

 

หลักสูตรอบรม Product Defense

 

หากคุณพบเจอปัญหาเหล่านี้

1. สินค้าเกิดความเสียหายไปจากผู้ไม่หวังดี หรือสินค้าอยุดชะงักในการจัดส่งเนื่องจากมีการปนเปื้น

2. ชื่อเสียงบริษัทเกิดความเสียหาย กรณีเกิดเหตุร้ายแรงในการบริโภคสินค้าที่ได้รับการปนเปื้อนจากผู้ไม่หวังดี

3. คู่ค้าอาจไม่มั่นใจในตัวสินค้า เนื่องจากไม่มีการจัดการ "การรักษาความปลอดภัยที่ดี"

4. ไม่มีหลักฐานในการอบรมเพื่อยืนยันในการรับรองระบบมาตรฐานบางระบบ

 

เนื้อหาหลักสูตร

+ รู้ความสำคัญด้านการกำหนดแนวทางในการปกป้องความปลอดภัยในอาหาร

+ แนวทางการปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัย

+ การประเมินความเสี่ยงพิ้นที่ รวมถึงเป้าหมายในการโจมตีทั้งจากภายในและภายนอก

+ จัดทำแผนและสร้างมาตรการการป้องกันที่อาจจะเกิดความปลอดภัยด้านอาหาร

+ ทำเอกสารประเมินภัยคุกคาม มาตรการบรรเทา (matigation measures)

+ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำมาประยุกต์ใช้เบื้องต้น

 

ทำไมต้องเรียนกับเรา ?

1. ผู้สอนที่มีความรู้ และประสบการณ์ในวงการระบบมาตรฐาน มากกว่า 20 องค์กร

2. การปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งมีการวัดประเมินผลที่ชัดเจน

3. ได้รับแนวทางในการตรวจรับรองมาตรฐานจากผู้ให้การรับรองอย่างแท้จริง

4. ได้ความรู้จริง อิงความฮา เข้าใจง่าย สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

5. ให้ตำปรึกษา และสนับสนุนหลังการฝึกอบรม

 

กลุ่มเป้าหมาย

+ พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

----------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone : 02-297-0090

Mobile : 081-9893239 คุณอภิรัตน์ , 062-9961646 คุณปิ่นนภา

Email : [email protected]

Line ID : @qsgbconsult

 

ระบบที่เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษได้แก่

#GHPs #HACCP #HALAL #BRCGSFood #BRCGSPackaging #BRCGS #FSSC22000 #ISO9001 #ISO14001 #ISO22000 #ISO45001 #ISO50001 #ISO15378 #ISO13485 #SEDEX #BSCI #SA8000 #BSCI #HARA #HaRM #SMETA #ISCC #ISCCPLUS #RECYCLE #พลาสติก #ESG